top of page
  • Llanover Hall

YMUNWCH AG ARDDANGOSFA neuadd LLANOFER

Bydd ein harddangosfa Cyfeillion Llanofer yn cael ei chynnal ym mis Medi.


Mae'r arddangosfa yn y brif oriel ac mae arddangoswyr yn talu £10 i arddangos un llun.


Mae’r ffi hefyd yn golygu y byddwch yn dod yn Gyfaill i Neuadd Llanofer am flwyddyn sy’n cefnogi’r gwaith y mae Elusen Celfyddydau Cymunedol Neuadd Llanofer yn ei wneud. Gall unrhyw un ddod yn aelod ac ymuno.


Bydd ‘Cyfeillion Llanofer’ yn amlygu gwaith llawer o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru ac yn rhoi cyfle i gefnogi’r cynllun ‘Cyfeillion’. Bydd yr arddangosfa yn rhedeg o ddydd Llun, Medi 26ain tan ddydd Gwener 28ain Hydref, 2022. Gofynnir i arddangoswyr gyflwyno eu gwaith i Neuadd Llanofer o fis Medi. Gwaith i'w gasglu ar ôl yr arddangosfa rhwng 31 Hydref a 2 Tachwedd.I gystadlu, llenwch y ffurflen sydd ynghlwm neu piciwch i'r Ganolfan am un. Dewch ag ef gyda'ch gwaith celf ac fe wnawn ni'r gweddill.


Unrhyw gwestiynau pellach, gofynnwch yn y sgwrs neu ffoniwch ni ar 02920 631144.Friends exhibition application 2022
.pdf
Download PDF • 621KB

4 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page