top of page

DICE  Cynhwysiant anabledd mewn addysg gymunedol.

47525.jpg
3337.jpg
2533.jpg
2738.jpg

Mae DICE Learning For Life yn cynnig nifer o gyrsiau hamdden i oedolion ag anghenion cymorth uchel. Mae'r cyrsiau hyn yn addas ar gyfer oedolion sy'n dymuno cymryd rhan mewn gweithgaredd pleserus i wella eu hiechyd, eu lles a'u sgiliau cymdeithasol. 

Cyrsiau sy'n addas ar gyfer dysgwyr ag anabledd. 

Mae pob DICE yn gyrsiau 11 wythnos, £108.90.

(Mae crochenwaith yn dal £15.00 ychwanegol am glai gan ei wneud yn £123.90)

art intro

Celf a Chrefft

DYDD LLUN 10:00-12:00

Mae'r cwrs hwn yn annog dysgwyr i wneud dewisiadau ac arbrofi gan wneud amrywiaeth o bethau gwahanol a rhoi cynnig ar dechnegau amrywiol. Mae’r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i gael profiad o beintio, gwneud printiau, collage, gwehyddu a gwnïo. Gall myfyrwyr fynd â'u holl greadigaethau adref.

 

Gyda Lisa Barry.

Pottery Class

Crochenwaith

Galluogi dysgwyr i ddysgu sgiliau o amgylch meysydd crefft amrywiol.

DYDD MAWRTH

10:00-12:00 gyda Beverley Poole

13:00-15:00 gyda Michelle Maher

 

DYDD MERCHER

10:00-12:00 gyda Barry Akins

13:00-15:00 gyda Barry Akins

Palette

Darganfod

CELF

DYDD MERCHER 10:00-12:00

Rhowch gyfle i fyfyrwyr ddysgu sut i luniadu, dylunio a gwneud printiau. Dylai fod gan bob myfyriwr awydd i wella a datblygu ei sgiliau lluniadu.

Gyda Megan Lloyd.

Dance Studio

Crochenwaith

Galluogi dysgwyr i ddysgu sgiliau o amgylch meysydd crefft amrywiol.

DYDD MAWRTH

10:00-12:00 gyda Beverley Poole

13:00-15:00 gyda Michelle Maher

 

DYDD MERCHER

10:00-12:00 gyda Barry Akins

13:00-15:00 gyda Barry Akins

Craft Supplies

crefft

dewis a chymysgu

DYDD MERCHER 13:00-15:00

Galluogi dysgwyr i ddysgu sgiliau o amgylch meysydd crefft amrywiol.

Gyda Megan Lloyd

2872.jpg

Tymor 1

Dydd Llun 25/09/23- Dydd Gwener 08/12/23

(cwrs 10 wythnos)

Dydd Llun 25/09/23- Dydd Gwener 15/12/23

(cwrs 11 wythnos)

HANNER TYMOR

Dydd Llun 30/10/23 - Dydd Gwener 03/11/23

Tymor 2

Dydd Llun 08/01/24-Gwener 22/03/24

(cwrs 10 wythnos)

Dydd Llun 08/01/24- Dydd Gwener 22/03/24

(cwrs 11 wythnos)

HANNER TYMOR

Dydd Llun 12/02/24-Gwener 16/02/24

Tymor 3

Dydd Llun 08/04/24-Llun 24/06/24

(cwrs 10 wythnos)

Dydd Llun 08/04/24- Dydd Llun 08/07/24

(cwrs 11 wythnos)

HANNER TYMOR

Dydd Llun 27/05/24-Gwener 30/05/24

Calan Mai 06/05/24

Mae manteision y cyrsiau hamdden hyn yn helpu i wella iechyd a lles. Mae'n gyfle i gymryd rhan mewn gweithgaredd rydych chi'n ei fwynhau. Byddant yn helpu i gynyddu sgiliau cymdeithasol a chwrdd â phobl newydd, magu hyder a dysgu sgiliau newydd.

bottom of page