top of page
Llanover Hall.jpg

Neuadd Llanofer

Canolfan y Celfyddydau

Yma yn Neuadd Llanofer rydym yn Ganolfan Gelf yng nghanol Treganna Caerdydd gyferbyn â Pharc Thompson. Ers y 1940au bu Llanofer yn lle i ddysgu, yn benodol celf erbyn diwedd y 1960au. Rydym yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau sy'n ymwneud â chelf, yn bennaf ar sail tymor, ond mae gennym hefyd ddosbarthiadau untro yn ogystal â sesiynau blasu am ddim. Mae'r Ganolfan yn lle croesawgar i bawb sydd â diddordeb mewn dilyn celf mewn amrywiaeth o wahanol gyfryngau.

Mae manteision y cyrsiau hamdden hyn yn helpu i wella iechyd a lles. Mae'n gyfle i gymryd rhan mewn gweithgaredd rydych chi'n ei fwynhau. Byddant yn helpu i gynyddu sgiliau cymdeithasol a chwrdd â phobl newydd, magu hyder a dysgu sgiliau newydd.

Yn Neuadd Llanofer rydym hefyd yn darparu dosbarthiadau IEUENCTID a DICE (Cynhwysiant Anabledd Mewn Addysg Gymunedol)

Dosbarth Celf a Chrefft
Paentiadau Plant

Sut i gofrestru

Ffon

02920 872030

beth sydd ymlaen

bottom of page