top of page
Watercolor Paint
Watercolor Paint

Yn Neuadd Llanofer rydym yn darparu dosbarthiadau celf ar gyfer pob lefel gallu.

Man croesawgar i'ch helpu i fagu hyder a datblygu eich sgiliau gydag arweiniad proffesiynol gan diwtoriaid profiadol. Rydym yn ymdrin ag amrywiaeth o gyfryngau, yn sicr o ddod o hyd i'r cwrs iawn i chi.  

celf

Tymor 1 

Dydd Llun 25/09/23- Dydd Gwener 08/12/23

(cwrs 10 wythnos)

Dydd Llun 25/09/23- Dydd Gwener 15/12/23

(cwrs 11 wythnos)

HANNER TYMOR

Dydd Llun 30/10/23 - Dydd Gwener 03/11/23

Tymor 2

Dydd Llun 08/01/24-Gwener 22/03/24

(cwrs 10 wythnos)

Dydd Llun 08/01/24- Dydd Gwener 22/03/24

(cwrs 11 wythnos)

HANNER TYMOR

Dydd Llun 12/02/24-Gwener 16/02/24

Tymor 3

Dydd Llun 08/04/24-Llun 24/06/24

(cwrs 10 wythnos)

Dydd Llun 08/04/24- Dydd Llun 08/07/24

(cwrs 11 wythnos)

HANNER TYMOR

Dydd Llun 27/05/24-Gwener 30/05/24

Calan Mai 06/05/24

NODYN

Gallwch barhau i ymuno â dosbarth ar ôl i'r tymor ddechrau os oes lle ar gael.

Gallwch hefyd ymuno â Thymor 2 neu 3 waeth a ydych wedi gwneud Tymor 1.

DARLUN BYWYD

 

TALU FEL Y MYND

LLYFR

Dosbarth Bywluniadu

 

Nos Fercher 7-9pm

 

Dechreuwyr

Canolradd

Uwch

£17 y sesiwn

Tiwtor - Fran Whiteside

Ffoniwch - 07731377869

Dydd Mercher 19:00-21:00

Neuadd Llanofer

bottom of page