top of page
274367344_3363051327255351_6742337839640832910_n.jpg

Ieuenctid

Yn Neuadd Llanofer rydym yn darparu gofod i blant archwilio a datblygu trwy gelf. Boed hynny trwy gyfrwng lluniadu, peintio, clai, ysgrifennu creadigol neu hyd yn oed gwnio a drama. Rydym yn darparu amgylchedd croesawgar sy'n caniatáu iddynt nid yn unig gymdeithasu ag eraill ond hefyd i feithrin a gwella eu sgiliau.

NODYN

Gallwch barhau i ymuno â dosbarth ar ôl i'r tymor ddechrau os oes lle ar gael.

Gallwch hefyd ymuno â Thymor 2 neu 3 waeth a ydych wedi gwneud Tymor 1.

Tymor 1

Dydd Llun 25/09/23- Dydd Gwener 08/12/23

(cwrs 10 wythnos)

Dydd Llun 25/09/23- Dydd Gwener 15/12/23

(cwrs 11 wythnos)

HANNER TYMOR

Dydd Llun 30/10/23 - Dydd Gwener 03/11/23

Tymor 2

Dydd Llun 08/01/24-Gwener 22/03/24

(cwrs 10 wythnos)

Dydd Llun 08/01/24- Dydd Gwener 22/03/24

(cwrs 11 wythnos)

HANNER TYMOR

Dydd Llun 12/02/24-Gwener 16/02/24

Tymor 3

Dydd Llun 08/04/24-Llun 24/06/24

(cwrs 10 wythnos)

Dydd Llun 08/04/24- Dydd Llun 08/07/24

(cwrs 11 wythnos)

HANNER TYMOR

Dydd Llun 27/05/24-Gwener 30/05/24

Calan Mai 06/05/24

bottom of page