top of page

Bwyta

Ar gyfer cofrestriadau cyrsiau, ewch i wefan Dysgu Oedolion Caerdydd neu ffoniwch y llinell gofrestru ar 02920 872030.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost atom yn adultlearningquery@cardiff.gov.uk

Am unrhyw ymholiadau eraill ynglŷn â'r ganolfan, ffoniwch Neuadd Llanofer yn uniongyrchol ar 02920 631144.


Amseroedd Agor

Dydd Llun 9am-3pm

Dydd Mawrth 9am-3pm, 7-9pm

Dydd Mercher 9am-3pm, 7-9pm

Dydd Iau 9am-3pm, 7-9pm

Dydd Gwener 9am-3pm, 4:30pm-7:30pm

Dydd Sadwrn 10am-12pm

Dydd Sul ar gau.

Cyfeiriad

Canolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer

Ffordd Romilly

Treganna

Caerdydd

CF5 1FH

02.

ffôn

02920 872030

02920 872030

03.

Galwch heibio 

Canolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer

Heol Romilly

Treganna

Caerdydd

CF5 1FH

Oriau swyddfa 9:00-15:00

bottom of page