top of page

Arddangosfeydd

Arddangosfa Ffrindiau Neuadd Llanofer

Mae arddangosfa'r Cyfeillion wedi dod yn ddigwyddiad blynyddol - rhywbeth rydym yn edrych ymlaen ato bob blwyddyn. Mae hon yn arddangosfa agored sy’n cofleidio egwyddor Celfyddydau i Bawb. Mae croeso i unrhyw un sy’n cefnogi’r Ganolfan neu sydd wedi arddangos neu astudio yma arddangos un darn o waith i’w arddangos.

Mae'r holl arddangoswyr yn dod yn 'Gyfeillion' i Neuadd Llanofer am flwyddyn. 

Annwyl ffrind,

Mae Ymddiriedolwyr Neuadd Llanofer yn trefnu Arddangosfa Gelf Cyfeillion Neuadd Llanofer 2022 ar gyfer y rhai sydd wedi arddangos yma yn y gorffennol a/neu sy'n awyddus i hyrwyddo ein nodau a'n huchelgeisiau o 'Celfyddyd i Bawb' yn y dyfodol.

 

Bydd 'Cyfeillion Llanofer' yn amlygu gwaith llawer o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru ac yn rhoi cyfle i gefnogi'r cynllun 'Cyfeillion'. Bydd yr arddangosfa yn rhedeg o ddydd Llun, Medi 26ain i ddydd Gwener 28ain Hydref, 2022. Gofynnir i arddangoswyr ddanfon eu gwaith i Neuadd Llanofer rhwng dydd Llun 12fed Medi a dydd Mercher 14eg Medi.

I dalu'r holl gostau, gofynnir hefyd i arddangoswyr dalu ffi hongian o £10 a fydd hefyd yn talu ffi aelodaeth Cyfeillion eleni. (Gallwch gyfrannu mwy os dymunwch)

Bydd ffi ychwanegol o £10 am bob arddangosyn a gyflwynir.

Dyma eich cyfle i hyrwyddo athroniaeth ‘Drws Agored’ Neuadd Llanofer sydd wedi cynnig cyfleoedd celfyddydol i lawer o unigolion dros y 50+ mlynedd diwethaf ac sydd wedi bod yn gam yng ngyrfaoedd llawer o artistiaid. 

Rhaid i bob pris gynnwys comisiwn Neuadd o 30% ynghyd â TAW.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn ffrind i Neuadd Llanofer, cysylltwch â ni drwy'r sgwrs neu fel arall galwch heibio.

Cymdeithas celf merched cymru

Mae Cymdeithas Celfyddydau Menywod Cymru (WAAW) yn fywiog ac yn ymatebol

sefydliad sydd wedi ymrwymo i fynd i'r afael ag arwahanrwydd a

allgáu a brofir gan fenywod yn y celfyddydau a'r gymuned ehangach.

Bydd y WAAW yn arddangos eu harddangosfeydd yn aml yn Neuadd Llanofer.

Roedd yr arddangosfa ddiweddaraf yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Oriel

Gofod Dysgwyr