top of page

Amserlen

Dydd Llun


Dyfrlliw i Ddechreuwyr
Crochenwaith
Gwydr Lliw
Celf a Chrefft DICE


12:45-15:15
Ffrangeg


13:00-15:00
Gwydr Lliw
Tecstilau reative


13:45-15:15
Ioga
 
 

10:00-12:00

Dydd MawrthDechreuwyr Arlunio a Phaentio
Argraffu
Gemwaith a Gof Arian

Crochenwaith DICE13:00-15:00
Gwneud Basgedi
Ysgrifennu Creadigol
Gemwaith a Gof Arian
Crochenwaith DICE3:30-17:30
Agweddau at Dyfrlliw

16:00-18:00
IEUENCTID Crochenwaith Amser Te
Celf a Chrefft IEUENCTID
IEUENCTID Ysgrifennu Creadigol a Darlunio

17:30-18:30
Portread19:00-21:00
Bywluniad
Gemwaith a Gof Arian
Crochenwaith
Gwnïo (ailwampio cwpwrdd dillad)
Dechreuwyr Gitâr 

10:00-12:00

MercherPaentio dyfrlliw
Gwniadwaith
Gemwaith a Gof Arian
DICE Darganfod Celf
Crochenwaith DICE


13:00-15:00
Paentio dyfrlliw
Prosiectau Gwnïo

Dewis a Chymysgu Crefft DICE
Crochenwaith DICE18:00-20:00
Celfyddydau Gweledol IEUENCTID

19:00-21:00
Gwydr Lliw
Gwneud Basgedi


 

10:00-12:00

Dydd IauLluniadu a Braslunio
Bywluniad
Crochenwaith
Gwydr Lliw


13:00-15:00
Lluniadu a Braslunio
Dyfrlliw i Bawb
Crochenwaith
Gwydr Lliw


16:00-18:00
IEUENCTID Crochenwaith
YOUTH Bydd Barod Sew


18:45-20:45
IEUENCTID Ffasiwn ac Arddull

 

10:00-12:00

19:00 - 21:00

neuadd llanover

Gwener

10:00-12:00
Dyfrlliw a Chyfryngau Cymysg
Ceramig

13:00-15:00
Acrylig a Chyfryngau Cymysg

16:00-18:00
Theatr IEUENCTID

17:00-18:00
Ioga IEUENCTID gydag Ali

dydd Sadwrn

09:45-11:45
Anime

10:00-12:00
Celf a Chrefft
Crochenwaith


10:00-13:00
Gweithdy Actorion Iau

 

DYDDIADAU TYMOR

Tymor 1

Dydd Llun 26/09/22-Gwener 16/12/22 (11 wythnos £132)

Dydd Llun 26/09/22-Llun 09/12/22 (10 wythnos £120)

HANNER TYMOR

Dydd Llun 31/10/22- Gwe 04/11/22

Tymor 2

Dydd Llun 09/01/23-Gwener 31/03/23 (11 wythnos £132)

Dydd Llun 09/01/23 – Gwe 24/03/23 (10 wythnos £120)

HANNER TYMOR

Dydd Llun 20/02/23-Gwener 24/02/23

Tymor 3

Dydd Llun 17/04/23-Llun 10/07/23 (11 wythnos £132)

Dydd Llun 17/04/23-Llun 03/07/23 (10 wythnos £120)

HANNER TYMOR

Dydd Llun 29/05/23-Gwener 02/06/23

DYDD MAI 01/05/23

LLEIHAU FFIOEDD

Mae gennych hawl i ffi gostyngol os ydych yn hawlio unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol:

Pensiwn y Wladwriaeth

Cymhorthdal Incwm/Credyd Pensiwn

Credyd Treth Gwaith

Credyd Cynhwysol

Lwfans Ceisio Gwaith

Budd-dal Tai

Lwfans Anabledd Difrifol Eithriadol

Taliad Annibyniaeth Bersonol

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Budd-dal Anabledd Diwydiannol

Lwfans Gofalwr

Budd-dal Analluogrwydd

Gostyngiad Budd-dal Treth y Cyngor

Myfyriwr Llawn Amser  

Cwrs 10 wythnos £120, ffi gostyngol £90.

Cwrs 11 wythnos £132, ffi gostyngol 99.

Crochenwaith a Bywluniad £142.50, ffi gostyngol £109.50 (am bob tymor o 11 wythnos).

Blodeuwriaeth £96, ffi gostyngol £84 (4 wythnos)

Gellir codi tâl ychwanegol am ddeunyddiau gan gynnwys clai, gwydredd a thanio, plwm, gwydr ac arian. 

bottom of page