top of page

Cyrsiau eraill ar gael

Yma yn Neuadd Llanofer rydym yn darparu ar gyfer dosbarthiadau creadigol yn bennaf, fodd bynnag, nid dyna'r cyfan yr ydym yn ei gynnig.

Gweler isod am ein hystod lawn o gyrsiau.

Sylwch, mae rhai o'r rhain yn digwydd mewn canolfannau lleol neu fel dysgu gartref.

NODYN

Gallwch barhau i ymuno â dosbarth ar ôl i'r tymor ddechrau os oes lle ar gael.

Gallwch hefyd ymuno â Thymor 2 neu 3 waeth a ydych wedi gwneud Tymor 1.

Tymor 1

Dydd Llun 25/09/23- Dydd Gwener 08/12/23

(cwrs 10 wythnos)

Dydd Llun 25/09/23- Dydd Gwener 15/12/23

(cwrs 11 wythnos)

HANNER TYMOR

Dydd Llun 30/10/23 - Dydd Gwener 03/11/23

Tymor 2

Dydd Llun 08/01/24-Gwener 22/03/24

(cwrs 10 wythnos)

Dydd Llun 08/01/24- Dydd Gwener 22/03/24

(cwrs 11 wythnos)

HANNER TYMOR

Dydd Llun 12/02/24-Gwener 16/02/24

Tymor 3

Dydd Llun 08/04/24-Llun 24/06/24

(cwrs 10 wythnos)

Dydd Llun 08/04/24- Dydd Llun 08/07/24

(cwrs 11 wythnos)

HANNER TYMOR

Dydd Llun 27/05/24-Gwener 30/05/24

Calan Mai 06/05/24

bottom of page