top of page
learner exhibition.jpg

Dysgwyr yn Gweithio

Mae ein dysgwyr yn cyflawni rhai darnau hollol anhygoel o waith trwy gydol y tymhorau. Mae'r lefel sgiliau a enillwyd yn aruthrol a chredwn y byddwch yn cytuno, sy'n werth ei arddangos. 

Braf dod yn ôl i weld y gwaith anhygoel a gynhyrchwyd gan arddangosfa yn bresennol yn Neuadd Llanofer - mor drawiadol! Deuthum yma yn blentyn fy hun, rwyf wedi anfon fy mhlant fy hun yma ac o ganlyniad wedi dod yn athrawes gelf ac mae fy merch wedi dod yn ddylunydd setiau teledu a ffilm. Mae’r ysbrydoliaeth o Lanofer wedi ein hysbrydoli ni’n dau ac wedi cyfoethogi ein bywydau!

Fastimi Goulding

bottom of page