top of page
  • Llanover Hall

Bywluniadu


Mae gennym ddau ddosbarth cyffrous Darlunio Bywydau ar gael ym mis Mawrth yn Neuadd Llanofer.


P'un a oes gennych chi unrhyw brofiad o Life Drawing mae croeso i chi. Mae'r dosbarthiadau lluniadu bywyd prynhawn hyn yn cynnig sesiwn arlunio hirach, gyda ffocws ar poses mwy cyson ac estynedig.


Bwriad y dosbarth yw ein helpu i archwilio ein sgiliau arsylwadol ac ymestyn ein ffyrdd o weld, gan ein galluogi i ganolbwyntio ar astudiaethau puredig a chymhellol a'u datblygu. Bydd un i un hyfforddiant ac adborth yn cael ei ddarparu drwy gydol y sesiwn.


Dydd Sadwrn 18 Mawrth 13:30-16:30 & Dydd Sadwrn 25 Mawrth 13:00-16:30

£45.00 y sesiwn

Archebwch nawr trwy'r ddolen wefan isod neu ffoniwch ni yn y swyddfa ar 02920 872030 (Opsiwn 2 Neuadd Llanofer) 9:30-15:00

0 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page