top of page

New Exhibition!

Our latest exhibition will be a showcase of work from our Wednesday evening Life Drawing class. Fran Whiteside, tutor, has been a part of Llanover Hall for the last 30 years! We are so happy to celebrate some of the work from her latest group of students.


Mae gan ein harddangosfa ddiweddaraf waith o'n dosbarth bywyd nos Fercher. Mae Fran Whiteside, tiwtor, wedi bod yn rhan o Neuadd Llanofer ers 30 mlynedd! Rydym yn hapus i ddathlu rhywfaint o waith ei grŵp diweddaraf o fyfyrwyr. 

32 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page