top of page
  • Llanover Hall

dosbarthiadau yn ôl!

Croeso i ddysgwyr newydd a rhai sy'n dychwelyd!


Mae'r tymor wedi dechrau'n swyddogol yr wythnos hon. Rydyn ni mor hapus i'ch cael chi'n ôl yn Llanofer, rydych chi wedi cael eich colli.


Dim ond cwpwl o bethau i'ch dal chi i fyny arno.....


Mae'r caffi dan reolaeth newydd felly ar gau nes bydd rhybudd pellach, mae'r lle dal ar gael i eistedd a chymryd saib ond ni fydd gwasanaeth yn cael ei ddarparu, mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra!


Mae gan ofod yr oriel exhibtion newydd ar y gweill, sef Cyfeillion blynyddol Llanofer. Bydd y diwrnod agored swyddogol ar gyfer hyn yn cael ei gyhoeddi'n fuan, gobeithiwn eich bod yn manteisio ar y cyfle hwn i ddod i lawr a chymryd golwg ar rai o'r gwaith gwirioneddol syfrdanol a gyflwynir gan ein cymuned.

0 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page