SPACES

TAITH

Y Fynedfa

Yn y Cyntedd mae grisiau i’r ystafell uwch ben a mynediad i swyddfa’r rheolwr. 

Mae mynediad llawn i’r anabl yn y ganolfan.

LLanover Hall Art centre Cardiff

Y Swyddfa

Mae’r rheolwr a staff arall wedi eu lleoli yma ac ar gael i ateb eich cwestiynau.

Llanover Hall art centre Cardiff

Yr Orielau

Mae’r ystafelloedd yn cynnig gofod oriel ac fe gânt eu defnyddio hefyd ar gyfer gweithdai a dosbarthiadau cerdd.  

Gallery at llanover hall art centre, cardiff

Crochenwaith

Cynlluniwyd yr ystafell fel cartref i’r gweithdai crochenwaith am hyd at 20 o fyfyrwyr. Mae sawl olwyn crochenydd, ystafell sychu ac odyn ar gyfer tanio’r crochenwaith. 

Pottery room in Cardiff's Llanover hall

Yr Ystafell Werdd

Gellir defnyddio’r ystafell hon fel man cyfarfod gyda lle i hyd at 25 o bobl, yn ôl trefniant gyda’r rheolwr. 

Ystafell Arlunio Byw

Mae standiau arlunio yma ar gyfer 16 o artistiaid yn ogystal â sinc.

Life drawing in llanover hall art centre cardiff

Ystafell Aml Gelfyddyd

Defnyddir yr ystafell sydd â digon o olau naturiol ar gyfer gweithdai sy’n cynnwys batik ac arlunio. 

Multi Art Room in Llanover hall art centre Cardiff

Y Theatr

Mae golau llwyfan safon uchel gan y theatr a llwyfan ar gyfer perfformiadau a digwyddiadau eraill.

Drama and theatre in llanover hall art centre cardiff

Y Caffi

Mae’r Caffi yn cynnig bwyd a diod oer a phoeth trwy gydol y dydd. Mae Wi-Fi am ddim yn yr adeilad. 

cafe in llanover hall art centre cardiff

Y Trydydd Llawr

Rydym yn datblygu'r trydydd llawr i gynnal y dosbarthiadau Gwydr a Gemwaith Stained newydd sy'n dechrau ym Medi 2018 - gwyliwch y gofod hwn ...