RYDYM YN CAEL EI FOD YN AGOR AM RHAI
DOSBARTHIADAU O 24 Mai

 

Bydd rhai dosbarthiadau yn parhau ar-lein, rydym yn cynnal rhaglen fer o ddosbarthiadau yn y ganolfan gyda mesurau pellhau cymdeithasol ar waith. Gallwch nawr gofrestru ar ein Mae dosbarthiadau haf yn ymweld â www.adultlearningcardiff.co.uk i chwilio ac archebu lle ar ystod o ddosbarthiadau canolfan ac ar-lein.

 

Byddwn yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ac yn ailagor y ganolfan ar gyfer dosbarthiadau eraill pan fydd yn ddiogel gwneud hynny

Cardiff, Cardif, Arts, Arts centre, arts center, gallery, gallery Cardiff, Cardiff gallery, arts for all, Welsh arts, art gallery Cardiff, Cardiff art gallery, arts Wales, pottery, pottery throwdown, throw down, pottery throw down, pottery Cardiff, Cardiff  pottery,  drawing, life drawing, pencil drawing, creative drawing, drawing Cardiff, life drawing in Cardiff, painting, painting Cardiff, painting classes Cardiff, painting classes, drawing classes, drawing courses, adult education Cardiff, adult ed Cardiff, adult classes in Cardiff, Cardiff Arts Centre, Cardiff Arts Center, ardiff Art Centre, learn to draw, learn to paint, learn to make a pot, learn to throw, learn theatre techniques, Theatre space Cardiff, yoga classes in Cardiff, Kids classes, Canton, Romilly Road, Chapter, Art exhibitions, what’s on in Cardiff, crafts, crochet Cardiff

Beth sy'n digwydd

Gofod Newydd...

Croeso i wefan newydd Neuadd Llanofer, un o ganolfannau celf hynaf ac anwylaf Caerdydd. 

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am

ddosbarthiadau, projectau a digwyddiadau cyfredol.

Ein nod yw rhoi’r cynnwys diweddaraf i chi, ar bopeth

sydd gan Neuadd Llanofer i’w gynnig, yn ogystal ag

amserlenni ac hyd yn oed hanes y lle. 

Felly croeso i chi grwydro a mwynhau’r wefan newydd, neu’n well byth dewch draw i Ganolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer i ddod o hyd i’r profiad creadigol sy’n eich siwtio chi.

Llanover hall Art Centre, a hub of creativity in Cardiff