NEWYDDION ELUSEN

Cyfeillion Arddangosfa Neuadd Llanofer

Mae arddangosfa'r Cyfeillion wedi dod yn ddigwyddiad blynyddol - rhywbeth yr ydym yn edrych ymlaen ato bob blwyddyn. Mae hwn yn arddangosfa agored sy'n cynnwys egwyddor Celfyddydau i Bawb. Mae croeso i unrhyw un sy'n cefnogi'r ganolfan neu sydd wedi arddangos neu astudio yma arddangos un darn o waith i'w harddangos. Mae'r holl arddangoswyr yn dod yn 'Ffrindiau' o Neuadd Llanofer am flwyddyn. I ddod yn gyfaill, gallwch dalu o leiaf £ 10 o ffi, bydd hyn yn cynnwys ffi Aelodaeth Cyfeillion eich blwyddyn gyntaf. (Gallwch chi gyfrannu mwy os dymunwch). Dyma'ch cyfle chi i hyrwyddo athroniaeth 'Drws Agored' Neuadd Llanofer ac sydd wedi rhoi nifer o unigolion creadigol o bosibl i'w harddangosfa gyntaf, a phrofiad creadigol ers i'r Ganolfan agor. Cefnogwch y fenter hon gyda'ch cefnogaeth, gallwn ni greu cyfleoedd a mentrau newydd ar gyfer y celfyddydau yn Llanofer. Gyda'n gilydd, gallwn warantu dyfodol ffyniannus

Arddangosfeydd yn y gorffennol:

Neuadd Llanofer Ymddiriedolwyr wedi trefnu arddangosfa gelf yn Neuadd Llanofer ar gyfer y rhai sydd wedi arddangos yno yn y gorffennol a / neu sy'n awyddus i hyrwyddo ei nodau ac uchelgeisiau yn y dyfodol.

'Cyfeillion Llanofer' yn tynnu sylw at waith llawer o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru a bydd yn provid lansiad addas i gynllun 'Cyfeillion' yr Ymddiriedolwyr. Bydd yr arddangosfa yn rhedeg o Dydd Sadwrn 29 Ebrill i ddydd Sadwrn 1 Gorffennaf, 2017 a gofynnir arddangoswyr i gyflwyno eu gwaith i Neuadd Llanofer gan Dydd Llun 24 o Ebrill.